بسم الله الرحمن الرحیم
آزمون کارگاه نوآوری و کارآفرینی نوبت2
12 سوال / کلیه رشته ها / دبیر حسن زاده / مدرسه حقانی

این آزمون در روز سه شنبه مورخ 18خرداد1400 ساعت 10:30 برگزار گردیده و مهلت شرکت در آن به اتمام رسیده است.
جهت اطلاعات بیشتر با مدرسه تماس بگیرید.

و من الله التوفیق

بازدیدها: 87

فهرست