بسمه تعالی

بازدیدوآزمایش مدرسه شکوفه‌های انقلاب پایه چهارم در روز سه‌شنبه 25 بهمن ماه 1401

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زکریای‌رازی شهرستان‌جویبار صبح روز سه‌شنبه مورخ 25/11/1401 میزبان دانش‌آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه شکوفه‌های انقلاب بود. پیرو درخواست مدیریت محترم مدرسه دبیر باسابقه محترم جناب آقای سیدکریم اشرفی آزمایشگاه‌های علوم (فیزیک، شیمی، زیست) با قبول زحمت دبیر محترم و باسابقه جناب آقای سجادی و مدیریت محترم پژوهش‌سرا جناب آقای حبیبی برای دانش‌آموزان عزیز برگزار گردید. در ادامه نیز دانش‌آموزان با راهنمایی جناب آقای جبیبی از نمایشگاه نجوم و کتاب پژوهش سرا بازدید بعمل آوردند.

بدینوسیله از زحمات دبیران باسابقه جناب آقای کریمی و سرکار خانم اصغرپور که جهت همراهی و هدایت دانش‌آموزان عزیز از مدرسه قبول زحمت فرمودند کمال تشکر و امتنان بعمل می‌آید.

/پایان خبر/

#پژوهش_سرای_دانش_آموزی_زکریای_رازی     #شهرستان_جویبار     #استان_مازندران     #پژوهش     #آزمایش     #آزمایشگاه     #علوم_تجربی     #نجوم     #کتاب     #کتاب_خوانی

بازدیدها: 18

فهرست