بسمه تعالی

بازدیدوآزمایش مدرسه نوروایمان واسوکلا در روز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401

در راستای انجام وظایف محوله و در پاسخ به درخواست مدیریت محترم مدرسه نوروایمان روستای واسوکلا سرکار خانم افشار، آزمایشگاه علوم و بازدید از نمایشگاه نجوم برگزار گردید. دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم و سوم ضمن مشاهده و شرکت در انجام آزمایشات علوم(شیمی و زیست) از کارگاه نجوم پژوهش‌سرای دانش‌آموزی زکریای‌رازی شهرستان جویبار با راهنمایی جناب دبیر حبیبی (مدیریت محترم پژوهش‌سرا) بازدید بعمل آوردند.

دبیر محترمه و باسابقه سرکار خانم مصلحی و جناب دبیر حبیبی مدیریت آزمایشگاه‌های برگزار شده را متقبل گردیدند.

بازدیدها: 17

فهرست