در ادامه شیوه نامه ها و بخشنامه های سال تحصیلی 1401-1402 به محضرتان تقدیم می‌شود.

شروع بخش جشنواره علمی-پژوهشی 1401-1402

شیوه‌نامه‌های چهارمین دوره جشنواره علمی-پژوهشی سال تحصیلی 1401-1402 + تفکیک رشته‌ها

برای دانلود به تفکیک بخش و دوره‌تحصیلی کلیک کنید
شیوه نامه پنجمین دوره مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه چهارمین دوره مسابقات کشوری نانوفناوری پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه چهارمین دوره مسابقات ادبیات و علوم انسانی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه هشتمین دوره مسابقات فناوری_های حوزه فضایی حمل و نقل پیشرفته پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه چهارمین دوره مسابقات نجوم پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی1401-1402
شیوه نامه بیست‌ویکمین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاه علوم‌تجربی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه دومین دوره مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه سومین دوره مسابقات انرژی‌های نوین پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه پنجمین دوره مسابقات کشوری کدنویسی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402
شیوه نامه چهارمین دوره مسابقات گیاهان دارویی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی سال تحصیلی 1401-1402

پایان بخش جشنواره علمی-پژوهشی 1401-1402

شروع بخش جشنواره نوجوان خوارزمی 1401-1402

شیوه‌نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 1401-1402

این جشنواره به دانش‌آموزان متوسطه اول اختصاص دارد
برای دانلود به تفکیک محورهای جشنواره کلیک کنید
محور برنامه‌نویسی سال تحصیلی 1401-1402
محور پژوهش سال تحصیلی 1401-1402
محور دست‌سازه سال تحصیلی 1401-1402
محور ریاضیات سال تحصیلی 1401-1402
محور زبان‌انگلیسی سال تحصیلی 1401-1402
محور زبان‌وادبیات‌فارسی سال تحصیلی 1401-1402
محور سلامتی‌وتربیت‌بدنی سال تحصیلی 1401-1402
محور فرهنگ‌وهنر سال تحصیلی 1401-1402
محور فعالیت‌آزمایشگاهی سال تحصیلی 1401-1402
محور قرآن‌ومعارف‌اسلامی سال تحصیلی 1401-1402
محور مناظره‌مطالعات‌اجتماعی سال تحصیلی 1401-1402
محور مهارت‌وتوسعه‌فردی سال تحصیلی 1401-1402

پایان بخش جشنواره نوجوان خوارزمی 1401-1402

بازدیدها: 290

فهرست