فرم عضویت و تعیین علاقه‌مندی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

بسمه تعالی

در ابتدای سال تحصیلی 1401-1402 فرم ثبت نام حضوری و انتخاب علاقه مندی ها برای دانش آموزان محترم طراحی و طی بخشنامه ای به تمامی مدارس شهرستان ابلاغ گردید. در ادامه می توانید فرم خام طراحی شده را مشاهده و دریافت نمایید.

علاقه مندانی که هنوز موفق به پرکردن فرم عضویت و علاقه مندی نشده اند می توانند با دریافت و پرینت فرم و پرکردن اطلاعات خواسته شده بصورت حضوری فرم را تحویل مدیر مدرسه نمایند.

همچنین علاقه مندان می توانند با پرکردن فرم آنلاین در همین صفحه با اطلاعات خواسته شده و کلیک بر روی دکمه عضویت بصورت سریع و آسان ثبت نام نمایند.

—–

دریافت فرم عضویت پژوهش سرا

فرم عضویت پژوهش سرا ارسالی به مدارس سال تحصیلی 1401-1402 بصورت PDF کتاب الکترونیک

فرم آنلاین عضویت و تعیین علاقه‌مندی 1401-1402

فرم آنلاین عضویت و تعیین علاقه مندی ها در پژوهش سرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار سال تحصیلی 1401-1402 با تکمیل فرم حاضر و کلیک بر روی دکمه ثبت‌نام در انتهای فرم بصورت ساده و سریع ثبت نام نمایید.

-

تعیین علاقه مندی(ضروری)

اطلاعات تکمیلی

پژوهشگر عادي: دانش‌آموزی که در پـژوهش‌سـرا ثبـت‌نـام نمـوده و ضـمن اعلام علاقه‌منـدی خـود بـه فعالیـت‌هـای علمـی–پژوهشی، حداقل در یک فعالیت پژوهشی شرکت نماید، گواهی پژوهشگر عادی دریافت می‌نماید.
پژوهشگر فعال: دانـش‌آمـوزی کـه ارتبـاط مسـتمر بـا پـژوهش‌سـرا داشـته و در یكـی از دوره‌هـای آموزشـی‌و‌پژوهشـی مورد علاقه خود شرکت کند. گواهی پژوهشگر فعال دریافت می‌نماید.
پژوهشــگر حرفــه ای : دانــش‌آمــوزی کــه ضــمن اســتمرار فعالیــت در پژوهش‌ســرا و شــرکت در دوره‌هــای آموزشــی، دارای پــروژه پژوهشی تعریف شده تحت نظر معلم راهنما باشد، گواهی پژوهشگر حرفه‌ای دریافت می‌نماید.
دانش آموزی که عضو (عادی، فعال، حرفه‌ای) یا عضو انجمن علمی آموزشگاه / پژوهش‌سرا باشد مشمول امتیاز ورود به مدارس نمونه دولتی(متوسطه اول) می‌شود (تا سقف 450 امتیاز)

/پایان مطلب/ #فرم_عضویت #تعیین_علاقه_مندی

بازدیدها: 471

فهرست