انرژی های نوین

سیده فاطمه میری پایین رودپشتی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

قصه گویی چله شو

زهرا حافظی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

تخمین حد پایین سن جهان

زهرا رجبی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

سلول های بنیادین و دیابت

مهیسا یزدانی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

بسته بندی گیاهان دارویی

هانی و مانی فلاح از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

فشار اسمزی

نرگس یزدان پور از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

بررسی اثرات خشکسالی بر روی آتش سوزی در جنگل ها

همتا نیک آبادی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

مقاله دانش آموزی گیاه دارویی به لیمو

محمد فرحان پایدار از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

واقعیت های زندگی من و سلول های بنیادین

سیده فاطمه میری از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

مهارت خواندن صونا احمدی

صونا احمدی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

سید حمید جعفری مهارت خواندن

سید حمید جعفری از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

مهارت خواندن قابوس نامه

سیده یگانه میریان از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

مهارت خواندن مثنوی معنوی

فاطمه حبیبی جویباری از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

مهارت خواندن قابوس نامه

نگین درزی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

مهارت خواندن کتاب درسی پایه پنجم

سید محمد سجاد رحمانی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

بازدیدها: 59

فهرست