آرشیو گاهنامه الکترونیکی نوج (نویسندگان جویبار)

گاهنامه نوج

اسفند‌ماه 1401هـ.ش


دریافت نسخه PDF گاهنامه نوج منتشر شده در اسفندماه1401هـ.ش(به زودی)

دریافت نسخه PDF گاهنامه نوج منتشر شده در اسفندماه1401هـ.ش(به زودی)

مشاهده نسخه آنلاین گاهنامه نوج منتشر شده در اسفندماه1401هـ.ش (در حال تکمیل)

گاهنامه نوج

دی‌ماه 1398هـ.ش


دریافت نسخه PDF گاهنامه نوج منتشر شده در دی‌ماه1398هـ.ش(نسخه اصلی)

دریافت نسخه PDF گاهنامه نوج منتشر شده در دی‌ماه1398هـ.ش(نسخه کم حجم شده)

مشاهده نسخه آنلاین گاهنامه نوج منتشر شده در دی‌ماه1401هـ.ش (موجود نیست)

درباره گاهنامه الکترونیکی نوج

نویسندگان جویبار

گاهنامه الکترونیکی نوج از حروف ابتدایی دو کلمه نویسندگان جویبار بهره گرفته است. همچنین نوج را در گویش محلی مازندرانی به رویش جوانه گیاه می‌گویند. اولین شماره از این مجله در دی‌ماه1398هـ.ش منتشر گردید. نوج به انتشار آثار برگزیده نوشتاری در آموزش و پرورش جویبار اختصاص دارد.

بازدیدها: 121

فهرست